Marec 2019: Revija PREVENTIVA
1.2.2019: Revija NARAVA ZDRAVI 

https://www.naravazdravi.si/intervju-mag-mihaela-jeler-imunski-sistem-lahko-izmerimo/
Januar 2019: Revija PREVENTIVA4.2.2019 dnevnik Večer: Proti raku lahko največ naredimo sami
2017 - Iz tujih medijev: pomen meritve v ginekologiji